La Generalitat Valenciana mitjançant la direcció general d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge amb José Luís Ferrando Calatayud al capdavant ha decidit no prorrogar la llicència d’activitat a TRAMAVE i per tant no atorgar la prórroga de la DIC (Declaració d’interés comunitari). De fet, durant les darreres setmanes els regidors de Compromís a l’Ajuntament de Picassent, Artur Hernàndez i Nere Tarazona, s’han reunit amb el Director General, militant també de Compromís, per a explicar-li la situació i traslladar-li el descontent de la ciutadania de Picassent davant la situació de la planta de Biogas.

Així doncs, la Generalitat Valenciana ja ha comunicat a l’empresa la no prorroga de l’activitat. És el moment doncs, ara que l’empresa ja no té la llicència d’activitat que atorga la Generalitat Valenciana que l’Ajuntament de Picassent obligue al tancament de la planta i retornar la situació prèvia del terreny.

“És el moment que ara actue l’Ajuntament. Des del govern de la Generalitat s’ha fet el treball que s’havia de fer. Ara toca que el govern municipal obligue, en primer lloc, a l’empresa al cessament de l’activitat, en segon lloc que neteje els terrenys, i en tercer que se estudie la implantació d’una nova reglamentació municipal per evitar aquests tipus d’actuacions contra el medi ambient al terme de Picassent”, han senyalat els regidors de Compromís a Picassent, Artur Hernàndez i Nereida Tarazona.

Cal recordar que aquesta societat comptava amb l’autorització atorgada pel Govern del Partit Popular de Francesc Camps i Alberto Fabra, que li van permetre una pròrroga en la vigència de l’activitat del negoci i, a més, una ampliació específica de les seues funcions. TRAMAVE, que al principi només es dedicava a l’aprofitament de residus vegetals, va poder transformar també residus orgànics, fet que ha provocat fortes olors a la població i sobretot en els voltants de la zona de la planta.