Al Terme de Picassent, al costat de la carretera CV-415 que uneix Picassent amb Montserrat, entre els quilòmetres 26 i 27 es conserva mig quilòmetre del tram original de la carretera de Silla a Alborache, fruit del Pla Provincial de Carreteres de la Diputació de València de 1881. A més a més, una de les singularitats més destacades d’aquesta secció històrica de carretera que s’ha preservat, és que també incorpora un interessant i xicotet pont de carreus de pedra, aquest consta d’un tram, volta de mig punt de rajola aparellada i baranes de rajola acabades en pedra, que malauradament es troba parcialment aterrat i en un avançat estat de deteriorament i d’abandonament.

Aquest tram va ser desviat als anys cinquanta del segle XX perquè incloïa una corba pronunciada, per la qual cosa conserva moltes de les característiques que tenia al segle XIX quan va ser construïda la carretera, com són els arbres als costats amb uns destacats valors paisatgístics. Cal afegir que l’entorn immediat d’aquest antic tram de carretera i, per extensió, el d’aquest xicotet pont s’han convertit en abocadors il·legals.

Aquest és un patrimoni important de Picassent per això des de Compromís instem a l’Ajuntament de la ciutat a que es prenguen les mesures necessàries perquè es retiren aquests abocaments, que fan malbé al seu entorn. Així com, iniciar el procediment perquè aquests elements, tant el mig quilòmetre de carretera històrica com el pont, siguen inclosos al Catàleg de Béns i Espais Protegits de Picassent.

Des de Compromís considerem important acometre la restauració de l’esmentat pont conjuntament amb la casella de peons caminers que es troba en les seues proximitats i amb connexió directa amb l’esmentat tram.