Al poble de Picassent ens enfrontem a un nou repte que pot canviar la nostra fisonomia com a poble. Una nova cicatriu, una cicatriu gran i devastadora por canviar per complet la imatge del terme, la vida de centenars de persones, la flora i la fauna del territori i la cultura del nostre poble.

Ara vora dos anys que fou aprovada favorablement la Declaració d’Impacte Ambiental de la circumval·lació exterior de València, que partirà el terme de Picassent en dos meitats, BOE nº 44 (20-02-2015). El que és conegut com a segon bypass.

Aquest vial forma part del Pla d’Infraestructures, Transport i Vivenda (PITVI) 2012-2024, per la qual cosa els propers anys veurem créixer aquesta mena de serp, que a la ziga-zaga cavalcarà llomes, tossals, arrancs i camins. Tenim el terme municipal més gran de l’Horta Sud i un del més grans de la província de València, és per això que com a habitants del poble preocupats per l’entorn que ens envolta, des de Compromís per Picassent hem decidit apropar als nostres conciutadans la informació de què disposem, traçat i Declaració d’Impacte Ambiental. Però també volem llançar un debat. És necessari un segon bypass? Volem que ens destrossen el nostre terme?

A més dels propietaris dels terrenys directament afectats, creguem que les veïnes i veïns del poble tenim un deure indefugible en la preservació del paisatge del terme. Haurem d’estar a l’aguait, no s’hi val lamentar-nos una vegada les obres estiguen finalitzades.

L’impacte visual serà brutal, amb l’alteració de l’escorrentia superficial i l’augment de riscos de represament i inundació. No cal dir-ho, flora i fauna també hi seran afectats. Les molèsties per a la població són evidents, aquests tipus d’infraestructures generen un pòsit de contaminació ambiental continuat, el soroll provocat per la maquinària i el trànsit continu de vehicles, afectaran urbanitzacions i edificacions properes. El volum de terres sobrants, quasi quatre milions de metres cúbics, hi han de ser dipositats a tres abocadors propers a la zona d’actuació.

El projecte contemplarà la revegetació i restauració paisatgística de les zones afectades, cal remarcar ací que el traçat passa a menys de dos kilòmetres de la Sima de l’Àguila, espai pertanyent a la Xarxa Natura 2000, Lloc d’Importància Comunitària LIC ES5234005, cova d’interès per constituir refugi per a diferents espècies de ratpenats .

Quant al patrimoni cultural, es faran sondejos de comprovació, delimitació i valoratius a la zona de l’Alteró de Mompoi. De ben segur, als voltants del vial floriran gasolineres, polígons i d’altres tipus d’edificacions accessòries. Des de Compromís volem donar un toc d’atenció a la gent del nostre poble, el veïnat ha d’estar sabedor del que ens ve a sobre. Intentarem, dins de les nostres possibilitats, fer-ne un seguiment minuciós de les solucions constructives del projecte d’execució. Vos mantindrem informats.