Trini Carballo
1. Trini Carballo. 

Artur Hernàndez
2. Artur Hernàndez. 

Leticia Hernandis
3. Leticia Hernandis. 

Vicent Pérez
4. Vicent Pérez. 

Arantxa Llàcer
5. Arantxa Llàcer. 

Juli Cànoves
6. Juli Cànoves. 

Esther Molina
7. Esther Molina. 

Ricard Romero
8. Ricard Romero. 

Nere Tarazona
9. Nere Tarazona. 

Mari Aguilar
10. Mari Carmen Aguilar. 

Marta Miguel
11. Marta Miguel. 

Pasqual Machancoses
12. Pasqual Machancoses. 

Pilar Marzo
13. Pilar Marzo. 

Heliodoro Rubio
14. Heliodoro Rubio. 

Mohammed Ousdaf
15. Mohammed Ousdaf. 

Carlos Pérez
16. Carlos Pérez. 

Maria Pérez
17. Maria Pérez. 

Frank Maguire
18. Frank Maguire. 

Estela Corcoba
19. Estela Corcoba . 

Ina Senabre
20. Ina Senabre . 

Joanjo
21. Joanjo Sanchis .

Fèlix Sempere
S1. Fèlix Sempere. 

Sonia Renau
S2. Sonia Renau. 

Jesús Gimeno
S3. Jesús Gimeno. 

Dolors Català
S4. Dolors Català. 

Miquel Albert
S5. Miquel Albert. 

Inés Sobrevela
S6. Inés Sobrevela. 

Robert Escudero
S7. Robert Escudero.

Maria José Torres
S8. Maria José Torres

Joan Crespo
S9. Joan Crespo.