Compromís per Picassent va presentar davant el plenari municipal una moció per a tal garantir els drets lingüístics de la ciutadania i amb l’objectiu que l’Ajuntament del municipi impulse la incorporació d’un perfil lingüístic atenent a les funcions i característiques de l’acompliment de cada lloc de treball, és a dir,  i per a modular-se i graduar-se el nivell de coneixement de valencià que cal exigir.

Així doncs, la proposta aprovada al plenari de l’Ajuntament de Picassent requereix que aquest incorpore en la seua Relació de Llocs de Treball (RLT) el perfil lingüístic com a requisit substancial que, atenent a les característiques de cada lloc, garantisca els drets lingüístics del veïnat i la vinculació jurídica del funcionariat.

Cal recordar que a l’Article 7 de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià estableix que el valencià és llengua pròpia també de l’Administració Local i en l’article 5 que l’Administració adoptarà les mesures que calguen per a impedir la discriminació de ciutadans o activitats pel fet d’usar qualsevol de les dues llengües oficials, així com per a garantir l’ús normal, la promoció i el coneixement del valencià.