Compromís per Picassent lamenta i condemna enèrgicament la instal·lació d’una infraestructura temporal d’espectacles amb la presència d’animals salvatges. Aquest fet resulta molt greu per a Compromís per Picassent per què va en contra de l’acord plenari establert en juny de 2012 a proposta de Compromís per Picassent en el qual declarava la prohibició d’espectacles amb animals salvatges i ordenar l’adaptació de les ordenances municipals per tal de no permetre’n l’entrada ni la instal·lació al terme de Picassent. 

Ací podeu veure l’acord pres pel plenari municipal.

Per aquesta raó, demanem:

1. La retirada immediata de la instalació, ja que va en contra de l’acord plenari pres per l’Ajuntament de Picassent en sessió ordinaria i que no es permeta en cap cas que es produisca aquest espectacle al nostre terme municipal.

2. Explicacions contundents, precises i immediates de l’alcaldessa de Picassent per a què explique per què s’ha produit un fet tan greu i que ataca directament el sistema democràtic municipal, com és el fet de botar-se un acord plenari.

3. Complir immediatament el mandat del plenari municipal, elaborant amb caràcter d’urgència les ordenances per regular aquestos espectacles.

“Aquest és un fet molt greu. La veritat que tenim poques explicaciones del per què s’ha produit. Si és una errada de l’equip de govern, ens sembla realment preocupant que no sapiguen aplicar les normatives municipals. Si per altre costat, és una decisió política botant-se l’acord plenari, això suposaria una crisi democràtica molt greu a Picassent. Per això, cal explicacions immediates de l’alcaldessa”, ha explicat el portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Picassent, Artur Hernàndez.

Des de Compromís per Picassent entenem que l’administració ha d’afavorir i potenciar les conductes cíviques i de respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural, i han d’inculcar als nostres fills els valors d’empatia i de respecte cap a les altres persones, ja que els circs només ajuden a què els més menuts vegen els animals com un simple objecte de diversió, als quals se’ls pot dominar i explotar.

Reclamació Compromís per Picassent