El portant veu de Compromís per Picassent, Artur Hernàndez, ha instat en la darrera comissió d’Hisenda a modificar les taxes d’inscripció per la realització d’uns examens per a accedir a una plaça de professor, en qualitat de substituació, a l’Escola d’Adults. Les proves per accedir a aquesta plaça han estat taxades per part de l’equip de govern en 90 euros, una xifra intolerable segons la formació valencianista. A més a més, la proposta de Compromís, realitzada en la darrera comissió d’hisenda, té com a objectiu modificar el preu d’este tipus de taxes en la resta de proves similars que organitze l’Ajuntament de Picassent. Compromís per Picassent proposa en una rebaixa sustancial de les taxes alhora que situar-les en zero euros per d’aquelles persones que es troben aturades. Des de Compromís per Picassent s’entén que aquestes taxes són desproporcionades respecte a altres concursos similars en altres municipis, o inclús en l’àmbit autonòmic.

 “Entenem que l’accés a l’ocupació pública no pot, en cap manera, estar limitat per raó de riquesa. Ens sembla intolerable aquestes mesures, i una vegada més reflexa la incapacitat del govern municipal per crear una oferta de treball pública i seriosa”, ha assenyalat el regidor Artur Hernàndez.

Des de Compromís per Picassent se li va recordar al regidor d’Hisenda, Francisco Quiles, que segons la llei 7/2007 del 12 d’Abril que tracta la normativa bàsica de l’ocupació pública, la selecció de personal de les entitats públiques deu regir-se per una sèrie de principis entre els quals es troba la prohibició de discriminació per raó de riquesa. “Nosaltres entenem que hui en dia, moltes famílies i ciutadans no es poden permetre el luxe de pagar 90 euros per un examen, i d’esta manera se’ls priva el seu dret a accedir a l’ocupació pública en igualtat de condicions”, hi ha conclòs Artur Hernàndez.