Compromís per Picassent demana a l’equip de govern del PSOE que habilite més parcs infantils en diferents zones del poble. En els darrers anys, han estat moltes les zones del poble, que degut a l’expansió urbanística que hem patit, han pogut gaudir de noves zones de jocs per a la canalla. Tot i això, hi ha zones que foren desenvolupades a èpoques on urbanísticament no hi havia tanta sensibilitat per aquest tema i han estat relegades a no tindre cap espai de distracció familiar i veïnal.

Una d’aquestes zones és el barri del mercat, on la densitat d’habitatges és molt elevada i on no existeix cap zona de jocs per a infants ni d’esplai per a gent gran. Amb el nou projecte del mercat hi havia prevista la col·locació d’una àrea de jocs per a xiquets que subsanés aquest greuge històric. 

Però en la darrera comissió informativa, la regidora d’urbanisme ens informà que per part de l’actual equip de govern havien decidit prescindir d’aquest parc (que hauria d’assumir l’empresa constructora) i fer-lo l’any vinent amb pressupostos municipals. 

Altra situació trista i de poca implicació en el benestar dels veïns, la trobem al barri de l’Omet, on existint un parc fet i inaugurat per l’actual alcaldessa, resta tancat en clau tots els dies. Som molts els que no entenem com un parc està tancat en clau tots els dies, ens sembla una situació vergonyosa de cara als veïns. El parc pertany a l’ajuntament i és l’ajuntament qui deu gestionar-lo i fer possible el seu ús per part de tots els veïns i veïnes.

I per finalitzar, a l’urbanització de Sant Ramon, els veïns d’aquest barri ho estan demanant, i entenem que els parcs infantils com ja hem explicat anteriorment són ara com ara un servei més que necessari a tots els nostres barris.

Per això la Coalició Compromís ha presentat una moció al plenari de l’Ajuntament per demanar :

  1. Exigir a l’empresa que està realitzant les obres al mercat que construisca el parc infantil projectat. Evitant així una despesa municipal innecessària i assegurant la seua realització, cosa que no podrem fer si esperem als pressupostos del 2013, que com tots sabem seran més restrictius.
  1. Que l’ajuntament assegure que el parc de l’Omet estiga obert per al seu ús per part dels veïns i veïnes d’una forma normal i sense complicacions.
  1. Que l’ajuntament estudie la possibilitat de construir un parc infantil al barri de Sant Ramon, a l’espai que té assignat a la seua associació de veïns.