Pressupostos 2017: Un govern fosc i propagandístic